Category: מפלג"י 915 לדורותיהם מספרים על תקופת פיקודם.

IMG_2167

מפגש עם סא"ל (מיל.) יהודה יפה – המפל"ג ה 12 של פלגה 915

מפגש עם בתאריך 12 לספטמבר 2010 נפגשתי עם סא"ל (מיל') יהודה יפה, בבית קפה בכפר סבא על מנת לשמוע רשמיו ולתעד זיכרונותיו משרותו בחיל הים ככלל ובפלגה 915 בפרט. בתחילת הראיון בקשתי מיהודה שיספר...

IMG_1220

מפגש עם סא"ל (מיל.) דובי ברם – המפלג ה 11 של פלגה 915

בתאריך 25 לאוגוסט 2010 נפגשתי עם דובי ברם במשרדו של מנהל נמל חיפה, ע"מ לתעד את עיקרי פועלו כמפל"ג 915. דובי ברם, בוגר ה"אקדמיה" לקציני ים בעכו,  ובוגר קורס חובלים שייטים מחזור י"ח. אבני...

DSCF3527

אל"ם (מיל') שמואל פרס (פפר) – המפל"ג העשירי של פלגה 915

בתאריך  20 ליוני נפגשתי בתל אביב עם אל"ם (במיל.) שמואל פרס (פפר) ע"מ לתעד חלק מזיכרונותיו של פפר מתקופת פיקודו על פלגה 915. בתחילת המפגש בקשתי לשמוע מפפר על "אבני דרך" בשרותו הצבאי: מפפר...

DSCF3531

מפגש עם אל"ם (מיל') צבי ינאי (טורבו) – המפל"ג התשיעי של פלגה 915

במחצית יולי 2010  נפגשתי עם אל"ם צבי ינאי (טורבו), מפל"ג 915 ומש"ט הדבורים הראשון , למפגש שתכליתו תיעוד רשמיו של "טורבו" מתקופת שרותו כמפל"ג הדבורים. תחילה , "כרטיס הביקור" של טורבו –  "אבני דרך"...

DSCF2432

מפגש עם אל"ם (מיל.) מייק אלדר – המפל"ג השמיני של פלגה 915

בתאריך 5 למאי 2010 נפגשתי עם אל"ם (מיל.) מייק אלדר בביתו שבמושב חרוצים, במטרה לשמוע על רשמיו וזכרונותיו משרותו כמפל"ג 915. בתחילת המפגש בקשתי ממייק לספר על "אבני דרך" בשרותו הצבאי: מייק בוגר קציני...

DSCF2236

מפגש עם אל"ם (מיל.) אברהם אור בן זאב ("זבו") המפל"ג החמישי של פלגה 915

בתאריך 26 לאפריל 2010 נפגשתי עם אל"ם (מיל.) אור בן זאב אברהם (זבו) במרינה בתל אביב במטרה לתעד זכרונותיו כמפל"ג החמישי של פלגה  915 . לשאלתי מה היו "אבני הדרך" בשרותו הצבאי טרם הגעתו...

DSCF3524

מפגש עם ישראל פטשניק המפל"ג הרביעי בפלגה 915.

ביום 20 ליוני 2010 נפגשתי עם ישראל פטשניק בביתו שבמזכרת בתיה. טרם תחילת הראיון הדגשתי בפני פטשניק שאמנם זוהי פגישתנו הראשונה, אך אותו אני מכיר בזכות הסיפורים ששמעתי אודותיו עם השנים., לשאלתי מה היו...

תמונה2

מפגש עם האלוף (מיל.) עמי אילון – המפל"ג השלישי של פלגה 915

ביום 7 למאי 2010 נפגשתי עם עמי אילון בבית עמי שגב בבנימינה ע"מ לתעד זכרונותיו של עמי אילון מתקופת שרותו בזירה כמפל"ג 915 ולאחר מכן כמפל"ג בפועל במלחמת יום הכיפורים. בתחילת המפגש בקשתי מעמי...