אזכרה שנתית ללוחם הרצל אלמעלם ז"ל

אזכרה שנתית ה 46 לזכרו של לוחם דבור 867 שנפל בקרב מרסה תלמת, הרצל אלמעלם ז"ל, נערכה ביום נפילתו 7.10.19. כמדי שנה , מתייצב צוות לוחמים מפלגה 915 לכבד את זכרו. בתום טקס האזכרה, ספרתי ללוחמים אודות הקרב והנסיבות שהובילו לנפילתו של הרצל ז"ל. להרצל טרם מלאו 18 שנים (חסרו כ שלושה שבועות) ביום נפילתו , היה חייל כשמונה חדשים וצעיר הלוחמים בקרב. יהי זכרו ברוך.

 

You may also like...