Monthly Archive: נובמבר 2016

דברים לזכרו של חברנו הלוחם נתן דובשן ז"ל

בערב 27 לנובמבר 2016 התקבצו בני משפחתו , חבריו הרבים ומוקיריו בבית העלמין "מנוחה נכונה" בכפר סבא לטקס פרידה מנתן. נתן סבל בשנים האחרונות ממחלת הסכרת , אושפז בחודשים האחרונים בבתי חולים ולצערנו נפטר...

מפקדי סיירות בוגרי פלגה 915 מבקרים בנמל אשדוד

ב 2 לנובמבר 2016 התכנסו 9 מס"רים בוגרי פלגה 915 לביקור בנמל אשדוד ובדגש לבניית נמל דרום. השתתפו: עו"ד צביקה קן-טור (אילת), נמרוד ארז (ראס סודר), בועז אליאש (שארם), רמי מולכו (אילת ובפלגה 914),...