Monthly Archive: נובמבר 2018

מפגש חברים לציון 43 שנים לטיסה האחרונה והמיוחדת לראס סודר

הטיסה האחרונה לראס סודר. בעקבות הסכמי השלום עם מצרים, נקבעו הסכמי הפרדה בה צה"ל נסוג מסיני בשלבים. השלב הראשון היה פינוי רצועת החוף בצפון מפרץ סואץ לרבות פינוי בסיס ראס סודר ונסיגה לקו אבו...