Monthly Archive: אוגוסט 2019

נמרוד ארז  מספר על "גיגו" – גדעון כורם (ויינגרד)

נמרוד ארז מספר על "גיגו" – גדעון כורם (ויינגרד)

זכרוני מ"גיגו" (גדעון\גידי וינגרד\כורם) את גיגו פגשתי לראשונה עם התייצבותי בפלגת הדבורים בשארם אל שייך בדבור 864 ביולי 1973 מעט לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים. מהשבועות הראשונים מאז הצטרפותי כסגן מפקד הדבור עליו שירתנו...

גדעון (גיגו) כורם (ויינגרט) ז"ל

חבריי היקרים לוחמי פלגה 915 . מודיע בצער על פטירתו בטרם עת ובמפתיע של חברנו, גדעון (גיגו) כורם (ויינגרט), לוחם דבור 864 מקרב מרסה תלמת. בתום ימי השבעה, אפעל להנצחת זכרו של גיגו ז"ל...