Monthly Archive: דצמבר 2016

"מצדיעים לנתן דובשן" – הפלגת פרידה מחבר יקר

"מצדיעים לנתן דובשן" – בני המשפחה, חבריו , מוקיריי זכרו וקבוצה גדולה של לוחמי פלגה 915 – פלגת "אבירי המפרץ" , התכנסנו בצהריי יום שבת 10.12.16, לבושים בחולצה עם דמותו , על מנת ללוות...