אלבומו של סא"ל (מיל.) יהודה יפה מפקד בסיס " אופיר" ומפל"ג 915

תמונות שגרת יום בבסיס אופיר שבראס כניסה.

אי שם סוף 77 או תחילת 78 …

היתה לי זכות גדולה להיות מפקד סדרת הניסויים בראס כניסה שתכליתה היתה לבחון הפעלת יתושים במעבר המילאן … תוך התבססות על ה"אופיר" כאוניית  אם

גרוטאה ממעוף מעבר חציה רחבת הדגל שלטים בים

You may also like...