כתבות אודות קרב הדה קסטרו במלחמת יום הכיפורים ליל 8-9.19.73

פרסומים אודות קרב הדה קסטרו בפיקודו של רס"ן עמי אילון ומפקדי הדבורים אמיר גרדוס (מפקד דבור 881) ומוטי קגנוביץ (מפקד דבור 862)

 

001 002 004 005

You may also like...