מאלבומו של הלוחם אהרון פרג'ון – מנוען וציפ' בספינות הפלגה.

אהרון פרג'ון , בוגר ביה"ס הימי במכמורת, שרת בסיירת ראס סודר , בדבור 866 כמנוען , דבור אליו הגעתי כסגן מפקד ביוני 75…. ומאז …. למעלה מ 40 שנה  ,  אנו חברים קרובים.

 

Picture 320 Picture 321 Picture 322 Picture 323 Picture 324 Picture 325 Picture 326 Picture 327 Picture 328 Picture 329 Picture 330 Picture 331 Picture 332 Picture 333 Picture 334 Picture 335 Picture 336 Picture 337 Picture 338 Picture 339 Picture 340 Picture 341 Picture 342 Picture 343 Picture 344 Picture 345 Picture 346 Picture 347 Picture 348 Picture 349 Picture 350 Picture 351 Picture 352 Picture 353 Picture 354 Picture 355 Picture 356 Picture 357 Picture 358 Picture 359 Picture 360 Picture 361 Picture 362 Picture 363 Picture 364 Picture 365 Picture 366 Picture 367 Picture 368 Picture 369 Picture 370 Picture 371 Picture 372 Picture 373 Picture 374 Picture 375 Picture 376 Picture 377 Picture 378 Picture 379 Picture 380 Picture 381 Picture 382 Picture 383 Picture 384 Picture 385 Picture 386 Picture 387 Picture 388 Picture 389מאלבומו

You may also like...