מאלבומו של הלוחם אלי בית או (ביטון) ז"ל.

תמונות מאלבומו של חברי היקר אלי בית און (ביטון) , החל משרותנו בדבור 866 בראס סודר, בהמשך באבו זניימה ובשארם א שייח. תקופה נפלאה  חברות של חיים, יהי זכרו ברוך.

תמונה4 תמונה5 תמונה6 תמונה7 תמונה8 תמונה9 תמונה10 תמונה11 תמונה12 תמונה13 תמונה14 תמונה15 תמונה16 תמונה17 תמונה18 תמונה19 תמונה20 תמונה21 תמונה25 תמונה26 תמונה27 תמונה28 תמונה31 תמונה32 תמונה33 תמונה34 תמונה35 תמונה36 תמונה37 תמונה38 תמונה39 תמונה40 תמונה41 תמונה42 תמונה43 תמונה44 תמונה45 תמונה46 תמונה47 תמונה48 תמונה49 תמונה50 תמונה51 תמונה52 תמונה53 תמונה54 תמונה55 תמונה56 תמונה57 תמונה58 תמונה59 תמונה60 תמונה61 תמונה62 תמונה63 תמונה64 תמונה65 תמונה66 תמונה67 תמונה68 תמונה69 תמונה70 תמונה71 תמונה72 תמונה73 תמונה74 תמונה75 תמונה76 תמונה77 תמונה78 תמונה79 תמונה80

You may also like...