מאלבומו של הלוחם מאיר חזות

תמונות מאלבומו של הלוחם חזות , מנוען בדבור 866 תחת פיקודו של צ'יפ ביטון ז"ל, ממנו למד רבות ונצורות … ו"חטף" לא פעם , נוכח חוסר רגישותו לבתי המסננים שהידק בכוח רב מדי … לימים הוסמך כצ'יפ , ולתפארת פלגה 915

 

תמונה 323 תמונה 324 תמונה 325 תמונה 326 תמונה 327 תמונה 329 תמונה 330 תמונה 331 תמונה 332 תמונה 333 תמונה 334 תמונה 335 תמונה 336 תמונה 337 תמונה 338 תמונה 339 תמונה 340 תמונה 341 תמונה 342 תמונה 343 תמונה 344

You may also like...