מאלבומו של סא"ל (מיל.) כוכבי אזרן – סגן מפקד, מפקד דבור, מס"ר אילת ומס"ר א-טור …

תמונות מתקופת היותי סגן מפקד דבור 866 בראס סודר (החל מיוני 75) , מפקד דבור 865 בב.מ.ש (החל מנובמבר 75 בבסיס מפרץ שלמה = שארם א – שייח), מפקד דבור 866 לאחר ירידתו היד"ק (יחידת דבורים קדמית במספנת אילת) מפקד סיירת אילת (החל מספטמבר 76), שם יצאתי לים לאימון "שייטתי"  (11 כלי שייט: 1-2 דבורים, 3-4 יתושים, 6 נצים …) ומפקד סיירת א-טור היא סיירת נחשול (מיוני 78 ועד יוני 79).

יוני 1975 – מסיים קורס חובלים מחזור כ"ו ומגיע לפלגה 915 , לסיירת ראס סודר שבצפון מפרץ סואץ.

תמונה135 תמונה136 תמונה137 תמונה138 תמונה139 תמונה140 תמונה141 תמונה142 תמונה143 תמונה144 תמונה145 תמונה146 תמונה147 תמונה148 תמונה149 תמונה150 תמונה151 תמונה152 תמונה153 תמונה154 תמונה155 תמונה156 תמונה157 תמונה158 תמונה159 תמונה160 תמונה161 תמונה162 תמונה163 תמונה164 תמונה165 תמונה166 תמונה167 תמונה168 תמונה169 תמונה170אלבום תמונות של כוכבי כולל סקירה של הכרת הזירה,

הכרת הזירה

תמונות אוניות טבועות במפרץ אילת (היי דרומה, מריה שריידר ואיה ברברה  = "היי צפונה" ) ,

עזרי הניווט במפרץ סואץ ( ראס מוחמד, ה"אופיר" בראס כניסה, המעונה , הפגודה, ה"תרשיש" בראס סודר , ומתקני ההפקה בשדה הנפט "עלמה" )

תמונה319 תמונה320 תמונה321 תמונה322 תמונה323 תמונה324 תמונה325 תמונה326 תמונה327 תמונה328 תמונה329 תמונה330 תמונה331 תמונה332 תמונה333 תמונה334 תמונה335 תמונה336 תמונה337 תמונה338 תמונה339 תמונה340 תמונה341 תמונה342 תמונה343 תמונה344 תמונה345 תמונה346 תמונה347 תמונה348 תמונה349 תמונה350 תמונה351

תמונה352 תמונה353 תמונה354

מפקד דבורים 865 ו 866  בשארם

כוכבי בטיול סיירת לג'בל מוסא תמונה93 תמונה94 תמונה95 תמונה96 תמונה97 תמונה98 תמונה99 תמונה100 תמונה101 תמונה102 תמונה103 תמונה104 תמונה105 תמונה106 תמונה107 תמונה108 תמונה109 תמונה110 תמונה111 תמונה112 תמונה113 תמונה114 תמונה115 תמונה116 תמונה117 תמונה118 תמונה119 תמונה120 תמונה121 תמונה122 תמונה123 תמונה124 תמונה125 תמונה126 תמונה127 תמונה128 תמונה129 תמונה130 תמונה131 תמונה132 תמונה133

 

תמונות מתקופת היותי מפקד סיירת אילת (ספטמבר 76 ועד יוני 77 עת עליתי להדרכה בשלב דבור בבית ספר לחובלים)

תמונה269 תמונה270 תמונה271 תמונה272 תמונה273 תמונה274 תמונה275 תמונה276 תמונה277 תמונה278 תמונה279 תמונה280 תמונה281 תמונה282 תמונה283 תמונה284 תמונה285 תמונה286 תמונה287 תמונה288 תמונה289 תמונה290 תמונה291 תמונה292 תמונה293 תמונה294 תמונה295 תמונה296 תמונה297 תמונה298 תמונה299 תמונה301 תמונה302 תמונה303

 

מדריך בשלב דבור בבית ספר לחובלים עד יוני 78

יוסי זמירה מפקד השלב עם המדריכים אמיר הלפרין, בנדה וכוכבי

תמונות מתקופת היותי מפקד סיירת נחשול בא-טור (יוני  78 ועד יוני79 עת השתחררתי זמנית … יצאתי לטיון ארוך …באירופה)  

תמונה171 תמונה172 תמונה173 תמונה174 תמונה175 תמונה176 תמונה177 תמונה178 תמונה179 תמונה180 תמונה181 תמונה182 תמונה183 תמונה184 תמונה185 תמונה186 תמונה187 תמונה188 תמונה189 תמונה190 תמונה192 תמונה193 תמונה194 תמונה195 תמונה196 תמונה197 תמונה198 תמונה199 תמונה200 - Copy תמונה200 תמונה201 תמונה202 תמונה203 תמונה204 תמונה205 תמונה206 תמונה207 תמונה208 תמונה209 תמונה210 תמונה211 תמונה212 תמונה213 תמונה214 תמונה215 תמונה216 תמונה217 תמונה218 תמונה219 תמונה220 תמונה221 תמונה222 תמונה223 תמונה224 תמונה226 תמונה227 תמונה228 תמונה229 תמונה230 תמונה231 תמונה232 תמונה233 תמונה234 תמונה235 תמונה236 תמונה237 תמונה238 תמונה239 תמונה240 תמונה241 תמונה242 תמונה243 תמונה244 תמונה245 תמונה246 תמונה247 תמונה248 תמונה249 תמונה250 תמונה251 תמונה252 תמונה253 תמונה254 תמונה255 תמונה256 תמונה257 תמונה258 תמונה259 תמונה260 תמונה261 תמונה262 תמונה263 תמונה264 תמונה265 תמונה266 תמונה267 תמונה268

 

You may also like...