מאלבומו של סרן (מיל.) אבי קלפר – מפקד דבור 908 בפלגה 915

Alma 2 Oil rig at Ras Garra 1977 Anchor betwin Tiran and Senafir. Avi and Itzik 1977 Avi and Benny Pinker 908 Avi Avner +Shmulik 1977 Avi Avner and Shmulik 1977 Avi Omry and Avner Feb 1997 Avi on 908 ,1977 Avner on 908 , Feb 1977 Benny Avi Emdot Krav Dabur 908 @ Marsa Bareka Feb 1977 Dabur 908 Marsa Bareka Feb 1977, 3 Dabur 908 Marsa Bareka Feb 1977,2 Dabur Dump System Hachamor at Sharem Feb 1977 Imun Sayeret 915  1977 Imun Sayeret 1977 Israeli oil rig Alma 2 in Ras Garra. Avi  Itzik and Olliel  July 1977 Oliel and Benny on the Phanthom Sharem Feb 1977 Omry and Avner  Feb 1977 Ras Kanissa 1977 Ras Muhamad Shmulik and Olliel , Mitvach 908 . 1977 The first Dvora Nov 1977 Tiran Island Wadi Hushasha , Tiran Island 1977 Yom pallga Avi, Turbo , Ayal Annis  ++ May 1977

You may also like...