מפגש לוחמים בבית משפחת גיורא בורשטיין לרגל הגעתו של בועז לחופשת מולדת …

בערב 4.8.2009 נפגש פורום מורחב של לוחמי פלגה 915 בבית גיור ורונית בורשטיין לחגוג את חזרתו של בועז לארץ בתום הפלגה מרתקת ביכטה שהביא ארצה.

תמונה 057

תמונה 027 תמונה 028 תמונה 029 תמונה 030 תמונה 031 תמונה 032 תמונה 033 תמונה 034 תמונה 035 תמונה 037 תמונה 038 תמונה 039 תמונה 040 תמונה 041 תמונה 042 תמונה 045 תמונה 046 תמונה 047 תמונה 048 תמונה 049 תמונה 050 תמונה 051 תמונה 052 תמונה 053 תמונה 054 תמונה 055 תמונה 056 תמונה 057 תמונה 058 תמונה 059 תמונה 060 תמונה 061 תמונה 062 תמונה 063 תמונה 064 תמונה 065 תמונה 066 תמונה 067 תמונה 068 תמונה 069 תמונה 070 תמונה 071 תמונה 072 תמונה 073 תמונה 074 תמונה 075 תמונה 076 תמונה 077 תמונה 078 תמונה 081

You may also like...