מפגש עם אל"ם (מיל.) מייק אלדר – המפל"ג השמיני של פלגה 915

בתאריך 5 למאי 2010 נפגשתי עם אל"ם (מיל.) מייק אלדר בביתו שבמושב חרוצים, במטרה לשמוע על רשמיו וזכרונותיו משרותו כמפל"ג 915.

בתחילת המפגש בקשתי ממייק לספר על "אבני דרך" בשרותו הצבאי:

 • מייק בוגר קציני ים עכו (1960)
 • מייק בוגר חובלים מחזור (1964)
 • סג"ם מייק הוצב בפלגת נט"קים 922.
 • כסגן מפקד נט"ק ליוה את בנייתן של נט"קי 60 מטר.
 • ב- 1967 שמש כמפקד נמ"כ בכנרת
 • מפקד בסיס חה"י בשארם
 • בוגר קורס קציני נשק וקצין נשק באח"י עכו
 • חזרה לנט"קים – מפקד נט"ק 36 מ' במלחמת התשה (קליטת ה"אבו נפחות" שהגיעו מדרום אמריקה).
 • מפקד ספינת האבו נפחה
 • מפקד אח"י בת שבע בשארם
 • מפל"ג נמל בשארם + מפקד אח"י בת ים – במלחמת יום הכיפורים
 • מפל"ג 924 , פלגת הנט"קים באשדוד.
 • מודח מתפקידו ערב הורדת הנט"קים לזי"ס ומוצב במפקדת חה"י כרמ"ד כוננות ("ים/3")
 • מפקד ראס סודר ביולי 1975, ועד 15 לנובמבר 75 – מועד פינוי ראס סודר.
 • מפקד ספינת האם – אח"י "בת ים"
 • מפל"ג 915 מינואר 1976 (אגב הוסמכתי בפלגה 914 כמפקד דבור ע"י צ'רה)
 • חניך בפו"מ – סיים בסוף 77
 • מפל"ג שליטה ב"ח בדרגת סא"ל (בתקופה סוערת בתולדות חה"י עם נסיונות פיגוע רבים כולל כביש החוף).
 • מפל"ג 921 נט"קים באשדוד לרבות במלחמת מלחמת של"ג (כולל ארועי ג'וניה…)
 • לקחים "ערכיים" + לקחים טרניים – אי קבלתם הובילה לסגירת הנט"קים
 • התפקיד האחרון מש"ט 11 / מש"ט נח"ת

מלחמת יום הכיפורים

כמפקד ה"בת ים" היו לי 2 סגנים: דודו בן בעש"ט כסגן מפקד האוניה והרצל יונה כסגן בחוף.

לשאלה מה עושים עם "הבת ים"? היו לא מעט רעיונות יצירתיים: אוניית אם ל"דבורים" בבאב אל מנדב… כנגד פירטים.

מכאן ה"בת ים" במלחמת יום הכיפורים שמשה כאוניית אם לדבורים בראס סודר.

לאחר קרב מרסה תלמת, גררתי את 2 הדבורים (867, 864) לאילת לצורך תיקונם.

חויה שחקוקה הייטב בזכרוני – אני מוזעק ל"בת ים" , ומכין את האוניה למלחמה.

לקראת התדרוך מייק מבקש אישור לבצע ניסוי קנים, ולקבל אישור ללכת על השביל לבת ים.

לא הודיעו לי על התדרוך אצל מז"ר. זאב אלמוג מעדכן אותי ב- 1350 לערך. אני מבקש לבצע ניסוי קנים וללכת על השביל ע"מ לקצר הדרך.

מפקד הזירה – אל"ם זאב אלמוג – לא מאשר את בקשתי.

בשבת, בדקה לשעה שתיים, יוצא מייק לכוון הדלת… ורואה מיגים תוקפים את ה"צפרה" "מיגים", הספקתי ללחוץ על לחצן האזעקה ורצתי ל"בת ים".

אמנון בן ציון היה מפל"ג לוגיסטיקה, חיים שקד היה הסמז"ר, ואברהם בן שושן היה  ק. האג"ם.

 

בלילה השלישי יוצא בן שושן למרדף אחרי סירות גומי מצריות שהתכוונו לתקוף את שארם…

 

בתום המלחמה הגעתי עם ה"בת ים" לראס סודר, שם נערך טקס החלפת פיקוד, ועליתי להיות מפל"ג 924 , מפל"ג פלגת נט"קי 60 מ' באשדוד. ("המפל"ג המודח")

כמפקד אח"י "בת ים" התמנה דוד עצמון.

בטקס החלפת הפיקוד שלי כמפל"ג 915 דאגתי שכל הפלגה תצא לים….

בתקופתי כמפל"ג:

 1. לא עלו דבורים על ריפים ! זה לא מובן מאליו …
 2. הכנסת משמעת צבאית …סדר, ארגון, … (הערת כוכבי: זוכר הייטב את המלחמות על הורדת השיניים מהדבור שלי ד- 865…)
 3. מסדרי מפקד בספינות … מציאות של כל מיני מכלולים בבליג'ים ..
 4. דגש לאימונים ספינתיים, אימוני זוג / סיירת.

You may also like...