פורום מס"רים מצומצם יוצא לנפוש במרחבי הים 14.3.2013

דוני זוסמן, בועז אליאש וכוכבי אזרן , מתוגברים במפקדים נוספים …פיני שריג ואומסי , יצאו לנפוש קמעה במרחבי מפרץ חיפה … זמן איכות …

IMG_0097 IMG_0098 IMG_0099 IMG_0100 IMG_0101 IMG_0102 IMG_0103 IMG_0104 IMG_0105 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0108 IMG_0109 IMG_0110 IMG_0111 IMG_0112 IMG_0113 IMG_0114 IMG_0115 IMG_0116 IMG_0117

You may also like...