קרבות הדבורים של פלגה 915 במלחמת יום הכיפורים

שקופית1 שקופית2 שקופית3 שקופית4 שקופית5 שקופית6 שקופית7 שקופית8 שקופית9 שקופית10 שקופית11 שקופית12 שקופית13 שקופית14 שקופית15 שקופית16 שקופית17 שקופית18 שקופית19 שקופית20 שקופית21 שקופית22

You may also like...