תמונות מאלבומו של הלוחם עמוס נצר

תמונות מאלבומו של הלוחם עמוס נצר, מדור לוחמי מלחמת יום הכיפורים , לתפארת פלגה 915.

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 111111 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

You may also like...