Category: לוחמים מספרים על תקופת שרותם בפלגה 915

מפגש עם הלוחם עמוס נצר – לוחם בדבור 861 במלחמת יום הכיפורים

מפגש עם עמוס נצר – לוחם בפלגה 915 באחד מימי סוף ספטמבר 2010 נפגשתי עם עמוס נצר , לוחם מדור שני של דבורני פלגה 915 , בקיבוצו שדות ים,  במטרה לתעד זכרונותיו , ולבקר...

מפגש עם הלוחם דני נחושתן – ה"בוסן" של דבור 864 בקרב מרסה תלמאת

מפגש עם דני נחושתן – לוחם מדבור 864 בקרב מרסה תלמת במהלך סוף ספטמבר ותחילת ינואר 2010, נפגשתי עם דני נחושתן בביתו שבכפר סתריה, על מנת לתעד זכרונותיו משרותו בפלגה 915. תוך כדי שיחתינו,...

הלוחם מנחם פרוכסד מספר על תקופת שרותו בפלגה

מפגש עם הלוחם מנחם פרוכסד – מצוות ד-867 במלחמת יום הכיפורים.   בערב 23 לספטמבר 2010 נפגשתי עם מנחם פרוכסד בביתו בראשל"צ , על מנת לתעד זכרונותיו משרותו בפלגה ובעיקר זכרונותיו מקרב מרסה תלמת...