Category: מורשת קרב פלגה 915

"הרהורים" אודות הצורך במנהיגות והיבט נוסף למושג "אחוות לוחמים"

חבריי הלוחמים , בוגרי פלגת "אבירי המפרץ", משתף אתכם במאמר קצר , אותו כתבתי לפני כחמש שנים. את שכתבתי , גם אמרתי  במפגשים רבים (יעידו על כך המשתתפים במפגשים, לרבות במפגש האחרון בביתו של...

ראיון עם קברניט המיכלית סגיטה – ר/ח יוחאי ירקוני

ראיון עם ר/ח יוחאי ירקוני – ר/ח המיכלית "סגיטה" במלחמת יום הכיפורים. רב חובל מאיר ירקוני  פיקד בתקופת מלחמת יום הכיפורים על המיכלית "סגיטה" שהובילה נפט מאיראן (חאקרק איילנד) לאילת.  נחשבה בתקופתה כמיכלית הגדולה...

ראיון עם קברניט המיכלית סמסון – ר/ח זאב תירוש

      מיכלית M.S.SAMSON של חברת אל-ים אשר הותקפה                                                                                         צוללת מדגם ויסקי כמו זו שתקפה את הסמסון. מפגש עם קפטן זאב תירוש – קפטן המיכלית סמסון במלחמת יום הכיפורים. קפטן זאב תירוש פיקד בתקופת מלחמת יום...

ראיון עם קברניט האוניה סיריס – ר/ח דני נקדימון

מפגש עם קפטן דני נקדימון – קפטן המיכלית "סיריס"  במלחמת יום הכיפורים. קפטן דן נקדימון  פיקד בתקופת מלחמת יום הכיפורים על המיכלית "סיריס" שהובילה נפט משדות הנפט של מפרץ סואץ  לנמל אילת. במהלך אחת...

ראיון עם קברניט המיכלית סירנייה – ר/ח יעקב הרצוג

  מפגש עם קפטן יעקב הרצוג – קברניט המיכלית "סירנייה"  במלחמת יום הכיפורים קפטן יעקב הרצוג  פיקד בתקופת מלחמת יום הכיפורים על המיכלית "סירנייה" שהובילה נפט משדה הנפט של ראס סודר שבצפון מפרץ סואץ ...

מי חילץ את עמי שגב מאבו זניימה לאחר קרב מרסה תלמאת?

מסגרת תחקירי מורשת הקרב של פלגה 915, חקר חברי אל"ם (מיל.) עמי שגב  על מנת לאתר את צמד טייסי המסוק שחלצו בבוקר 7 לאוקטובר 73 את הפצועים מקרב מרסה תאלמאת. בתום חקירה מקיפה תוך הסתייעות...