Category: מפלג"י 915 לדורותיהם מספרים על תקופת פיקודם.

מפגש עם סא"ל (מיל.) הרצל שחף – המפל"ג הראשון בפלגה 915

בתאריך 8 ליולי 2009 נפגשתי עם סא"ל (מיל.) עו"ד הרצל שחף במשרדו בחיפה, במטרה לשמוע על רשמיו כמפל"ג ראשון בפלגה 915.   הרצל שחף בוגר קורס חובלים מחזור ט"ו. הקורס הארוך ביותר באותה תקופה...

רשימת מפקדי פלגה 915 לדורותיהם – פלגת "אבירי המפרץ"

 מפקדי פלגה  915  לדורותיהם – פלגת "אבירי המפרץ" בצבע האדום רשימת המפל"גים שפקדו על הפלגה כשזירת ים סוף היתה מאילת ועד לסואץ צפו בברכתם לכבוד מפגש הלוחמים שנערך ב 7.10.2010 מס"ד שם ומשפחה שנות...