Category: מפקדים מספרים על שרותם

"יומן מלחמה" – פרי עטו של סגן יעקב בוגץ', מפקד דבור 873

יומן המלחמה סגן יעקב בוגץ'   המלחמה תפסה אותי ביום הראשון לחופשת השחרור. לאחר שירות של כחמש וחצי שנים, שנתים בקורס חובלים, שנה וחצי בסטי"לים (ספינות טילים) בחיפה ולאחר מכן  מכיוון שהחלטתי לא לצאת...

מפגש עם רס"ן (מיל.) מנחם רזניק – מפקד דבור 863 במלחמת יום הכיפורים

מפגש עם מנחם רזניק – מפקד דבור 863 במלחמת יום הכיפורים   ביום 26 לספטמבר 2010 נפגשתי עם מנחם רזניק, מפקד דבור ומוב"ז טרם ובמהלך מלחמת יום הכיפורים, על מנת לתעד זכרונותיו ורשמיו מתקופת...

אל"ם (מיל.) עמי שגב – מתמחה לקצין משמרת בדבור 864 בקרב מרסה תלמת

בשנים האחרונות נפגשתי בהזדמנויות רבות עם ידידי עמי שגב, ולא פעם שוחחנו על שהתרחש בפלגה 915 לאורך השנים ושנות שרותינו המשותף בפלגה,  לרבות את שהתרחש בליל המלחמה הראשון של מלחמת יום הכיפורים, בזירת ים...

סא"ל (מיל.) צביקה שחק – מפקד דבור 864 ומפקד כוח הדבורים בקרב מרסה תלמת.

בערב 8 ליוני 2010 נפגשתי עם סא"ל (מיל.) צביקה שחק , בביתו שבתל- מונד, במטרה לתעד זיכרונותיו ורשמיו מתקופת שרותו בפלגה 915  ובדגש לקרב מרסת תלמת בו שמש  סגן צביקה שחק כמפקד כוח הדבורים...

סא"ל (מיל.) מוטי דקל (טנקלביץ) – מפקד דבור 867 בקרב מרסה תלמת

דבור 867 בקרב מרסה תלמת אתאר את אירועי הקרב במרסה תלמת, ממועד קבלת ההוראה ממפקדת חיל הים לצאת לראס זעפרנה, על מנת להשמיד כלי שייט אויב. קבלת הוראה בקשר לצאת לראס זעפרנה ולהשמיד כלי...

חויותיו של מפקד דבור 873 – סגן יעקב בוגץ'

  "מונטנה" ותפיסת סירת מודיעין מונטנה  חלק חשוב מפעילות הדבורים בזירת ים סוף היה הפלגות לסיור במפרץ סואץ.  יצאנו משארם לכוון רס מוחמד, משם דרך מיצר יובל שליד האי שדואן או דרך מעבר מילאן...