Monthly Archive: מרץ 2016

מאלבומו של ג'ימי מדבור 903

ג'ימי , צביקה ואודי פיינר , היו שלושה חברים "צמודים" … כמעט ולא ניתן היה לראות אותם שלא ביחד … הם בוגרי אותה כתה מקציני ים בעכו … בהיותי סגן מפקד דבור 866 ,...