Monthly Archive: מרץ 2016

חברים מצדיעים לסא"ל (מיל.) מוטי דקל (טנקלביץ) – כתב הערכה על תפקודו בקרב מרסה תלמת

תאריך 13 ינואר 2012 נערך מפגש של לוחמי פלגה 915 – פלגת "אבירי המפרץ"  בביתו של אל"ם (מיל.) עמי שגב , בהשתתפות כ 45 מפקדי דבורים, מפקדי סיירות, מפל"גים לדורותיהם, וקצינים בכירים נוספים , למפגש לוחמים תקופתי שעמד...

אל"ם (מיל.) עמי שגב – מתמחה לקצין משמרת בדבור 864 בקרב מרסה תלמת

בשנים האחרונות נפגשתי בהזדמנויות רבות עם ידידי עמי שגב, ולא פעם שוחחנו על שהתרחש בפלגה 915 לאורך השנים ושנות שרותינו המשותף בפלגה,  לרבות את שהתרחש בליל המלחמה הראשון של מלחמת יום הכיפורים, בזירת ים...

סא"ל (מיל.) צביקה שחק – מפקד דבור 864 ומפקד כוח הדבורים בקרב מרסה תלמת.

בערב 8 ליוני 2010 נפגשתי עם סא"ל (מיל.) צביקה שחק , בביתו שבתל- מונד, במטרה לתעד זיכרונותיו ורשמיו מתקופת שרותו בפלגה 915  ובדגש לקרב מרסת תלמת בו שמש  סגן צביקה שחק כמפקד כוח הדבורים...

מפגש עם סא"ל (מיל.) דובי ברם – המפלג ה 11 של פלגה 915

בתאריך 25 לאוגוסט 2010 נפגשתי עם דובי ברם במשרדו של מנהל נמל חיפה, ע"מ לתעד את עיקרי פועלו כמפל"ג 915. דובי ברם, בוגר ה"אקדמיה" לקציני ים בעכו,  ובוגר קורס חובלים שייטים מחזור י"ח. אבני...

אל"ם (מיל') שמואל פרס (פפר) – המפל"ג העשירי של פלגה 915

בתאריך  20 ליוני נפגשתי בתל אביב עם אל"ם (במיל.) שמואל פרס (פפר) ע"מ לתעד חלק מזיכרונותיו של פפר מתקופת פיקודו על פלגה 915. בתחילת המפגש בקשתי לשמוע מפפר על "אבני דרך" בשרותו הצבאי: מפפר...

מפגש עם אל"ם (מיל') צבי ינאי (טורבו) – המפל"ג התשיעי של פלגה 915

במחצית יולי 2010  נפגשתי עם אל"ם צבי ינאי (טורבו), מפל"ג 915 ומש"ט הדבורים הראשון , למפגש שתכליתו תיעוד רשמיו של "טורבו" מתקופת שרותו כמפל"ג הדבורים. תחילה , "כרטיס הביקור" של טורבו –  "אבני דרך"...

מפגש עם אל"ם (מיל.) מייק אלדר – המפל"ג השמיני של פלגה 915

בתאריך 5 למאי 2010 נפגשתי עם אל"ם (מיל.) מייק אלדר בביתו שבמושב חרוצים, במטרה לשמוע על רשמיו וזכרונותיו משרותו כמפל"ג 915. בתחילת המפגש בקשתי ממייק לספר על "אבני דרך" בשרותו הצבאי: מייק בוגר קציני...