Author: admin

מפגש עם סא"ל (מיל.) דובי ברם – המפלג ה 11 של פלגה 915

בתאריך 25 לאוגוסט 2010 נפגשתי עם דובי ברם במשרדו של מנהל נמל חיפה, ע"מ לתעד את עיקרי פועלו כמפל"ג 915. דובי ברם, בוגר ה"אקדמיה" לקציני ים בעכו,  ובוגר קורס חובלים שייטים מחזור י"ח. אבני...

אל"ם (מיל') שמואל פרס (פפר) – המפל"ג העשירי של פלגה 915

בתאריך  20 ליוני נפגשתי בתל אביב עם אל"ם (במיל.) שמואל פרס (פפר) ע"מ לתעד חלק מזיכרונותיו של פפר מתקופת פיקודו על פלגה 915. בתחילת המפגש בקשתי לשמוע מפפר על "אבני דרך" בשרותו הצבאי: מפפר...

מפגש עם אל"ם (מיל') צבי ינאי (טורבו) – המפל"ג התשיעי של פלגה 915

במחצית יולי 2010  נפגשתי עם אל"ם צבי ינאי (טורבו), מפל"ג 915 ומש"ט הדבורים הראשון , למפגש שתכליתו תיעוד רשמיו של "טורבו" מתקופת שרותו כמפל"ג הדבורים. תחילה , "כרטיס הביקור" של טורבו –  "אבני דרך"...

מפגש עם אל"ם (מיל.) מייק אלדר – המפל"ג השמיני של פלגה 915

בתאריך 5 למאי 2010 נפגשתי עם אל"ם (מיל.) מייק אלדר בביתו שבמושב חרוצים, במטרה לשמוע על רשמיו וזכרונותיו משרותו כמפל"ג 915. בתחילת המפגש בקשתי ממייק לספר על "אבני דרך" בשרותו הצבאי: מייק בוגר קציני...

מפגש עם סא"ל (מיל.) דובי גסר – המפל"ג השביעי של פלגה 915

מפגש עם סא"ל (מיל.)  דוד דובי גסר – מפל"ג 915 ( 1975 ) ביום 20 למאי 2010 נפגשתי עם דובי דוד גסר במשרדו בחיפה ותיעדתי זכרונותיו מתקופת שרותו כמפל"ג  915  בשנת 1975. "אבני דרך"...

מפגש עם אל"ם (מיל.) אברהם אור בן זאב ("זבו") המפל"ג החמישי של פלגה 915

בתאריך 26 לאפריל 2010 נפגשתי עם אל"ם (מיל.) אור בן זאב אברהם (זבו) במרינה בתל אביב במטרה לתעד זכרונותיו כמפל"ג החמישי של פלגה  915 . לשאלתי מה היו "אבני הדרך" בשרותו הצבאי טרם הגעתו...

מפגש עם ישראל פטשניק המפל"ג הרביעי בפלגה 915.

ביום 20 ליוני 2010 נפגשתי עם ישראל פטשניק בביתו שבמזכרת בתיה. טרם תחילת הראיון הדגשתי בפני פטשניק שאמנם זוהי פגישתנו הראשונה, אך אותו אני מכיר בזכות הסיפורים ששמעתי אודותיו עם השנים., לשאלתי מה היו...

מפגש עם האלוף (מיל.) עמי אילון – המפל"ג השלישי של פלגה 915

ביום 7 למאי 2010 נפגשתי עם עמי אילון בבית עמי שגב בבנימינה ע"מ לתעד זכרונותיו של עמי אילון מתקופת שרותו בזירה כמפל"ג 915 ולאחר מכן כמפל"ג בפועל במלחמת יום הכיפורים. בתחילת המפגש בקשתי מעמי...

מפגש עם סא"ל אורי צור (צ'רה) – המפל"ג השני של פלגה 915.

ביום 26 לאוגוסט 2010 , נפגשתי עם סא"ל (מיל.) אורי צור ב"קפה קפה" שבת"א על מנת לשמוע על שרותו וחויותיו של אורי בחיל הים בכלל וכמפל"ג 915 בפרט. אורי צור , יליד עין גב...