Author: admin

מאלבומו של הלוחם מאיר חזות

תמונות מאלבומו של הלוחם חזות , מנוען בדבור 866 תחת פיקודו של צ'יפ ביטון ז"ל, ממנו למד רבות ונצורות … ו"חטף" לא פעם , נוכח חוסר רגישותו לבתי המסננים שהידק בכוח רב מדי …...

מפגש עם סא"ל (מיל.) יהודה יפה – המפל"ג ה 12 של פלגה 915

מפגש עם בתאריך 12 לספטמבר 2010 נפגשתי עם סא"ל (מיל') יהודה יפה, בבית קפה בכפר סבא על מנת לשמוע רשמיו ולתעד זיכרונותיו משרותו בחיל הים ככלל ובפלגה 915 בפרט. בתחילת הראיון בקשתי מיהודה שיספר...

מאלבומו של סא"ל (מיל.) כוכבי אזרן – סגן מפקד, מפקד דבור, מס"ר אילת ומס"ר א-טור …

תמונות מתקופת היותי סגן מפקד דבור 866 בראס סודר (החל מיוני 75) , מפקד דבור 865 בב.מ.ש (החל מנובמבר 75 בבסיס מפרץ שלמה = שארם א – שייח), מפקד דבור 866 לאחר ירידתו היד"ק...