Author: admin

המז"רים מספרים על תקופת פיקודם בזירת ים סוף – מתוך לקט פרסומים

    סא"ל (מיל') זאב אלמוג קבלתי את הפיקוד על זירת ים-סוף באוגוסט 1968 ומצאתי בה "בלגן". היה צורך לבצע "רה ארגון" ולקבוע נהלי עבודה ופקודות. מפקדת הזירה שכנה באבו- זנימה ופיקדה על הבסיסים...

אלוף (מיל.) זאב אלמוג מספר על תקופת פיקודו בזירת ים סוף

מפגש עם האלוף (מיל.) זאב אלמוג מפקד זירת ים סוף – יולי 1972 עד יוני 1974 ביום 21 לאוגוסט 2009 נפגשנו אל"ם (מיל.) עמי שגב ואנכי עם מפקד חיל הים לשעבר, האלוף (מיל.) זאב...

מפגש עם הלוחם עמוס נצר – לוחם בדבור 861 במלחמת יום הכיפורים

מפגש עם עמוס נצר – לוחם בפלגה 915 באחד מימי סוף ספטמבר 2010 נפגשתי עם עמוס נצר , לוחם מדור שני של דבורני פלגה 915 , בקיבוצו שדות ים,  במטרה לתעד זכרונותיו , ולבקר...

מפגש עם הלוחם דני נחושתן – ה"בוסן" של דבור 864 בקרב מרסה תלמאת

מפגש עם דני נחושתן – לוחם מדבור 864 בקרב מרסה תלמת במהלך סוף ספטמבר ותחילת ינואר 2010, נפגשתי עם דני נחושתן בביתו שבכפר סתריה, על מנת לתעד זכרונותיו משרותו בפלגה 915. תוך כדי שיחתינו,...

מפגש עם רס"ן (מיל.) מנחם רזניק – מפקד דבור 863 במלחמת יום הכיפורים

מפגש עם מנחם רזניק – מפקד דבור 863 במלחמת יום הכיפורים   ביום 26 לספטמבר 2010 נפגשתי עם מנחם רזניק, מפקד דבור ומוב"ז טרם ובמהלך מלחמת יום הכיפורים, על מנת לתעד זכרונותיו ורשמיו מתקופת...

הלוחם מנחם פרוכסד מספר על תקופת שרותו בפלגה

מפגש עם הלוחם מנחם פרוכסד – מצוות ד-867 במלחמת יום הכיפורים.   בערב 23 לספטמבר 2010 נפגשתי עם מנחם פרוכסד בביתו בראשל"צ , על מנת לתעד זכרונותיו משרותו בפלגה ובעיקר זכרונותיו מקרב מרסה תלמת...