Author: admin

מאלבומם של משה וגלוריה מטוס

מטוס היה קצין האחזקה של סיירת ראס סודר . וגלוריטה היתה מוכמת יפייפיה … ומחוזרת  שנפלה בקסמיו של הקצין המקסים מקיבוץ נחשולים , בוגר מחזור כ"א מכונאים. אז זה הלך ככה …. מטוס עם...

ראיון עם קברניט המיכלית סגיטה – ר/ח יוחאי ירקוני

ראיון עם ר/ח יוחאי ירקוני – ר/ח המיכלית "סגיטה" במלחמת יום הכיפורים. רב חובל מאיר ירקוני  פיקד בתקופת מלחמת יום הכיפורים על המיכלית "סגיטה" שהובילה נפט מאיראן (חאקרק איילנד) לאילת.  נחשבה בתקופתה כמיכלית הגדולה...

ראיון עם קברניט המיכלית סמסון – ר/ח זאב תירוש

      מיכלית M.S.SAMSON של חברת אל-ים אשר הותקפה                                                                                         צוללת מדגם ויסקי כמו זו שתקפה את הסמסון. מפגש עם קפטן זאב תירוש – קפטן המיכלית סמסון במלחמת יום הכיפורים. קפטן זאב תירוש פיקד בתקופת מלחמת יום...

ראיון עם קברניט האוניה סיריס – ר/ח דני נקדימון

מפגש עם קפטן דני נקדימון – קפטן המיכלית "סיריס"  במלחמת יום הכיפורים. קפטן דן נקדימון  פיקד בתקופת מלחמת יום הכיפורים על המיכלית "סיריס" שהובילה נפט משדות הנפט של מפרץ סואץ  לנמל אילת. במהלך אחת...

ראיון עם קברניט המיכלית סירנייה – ר/ח יעקב הרצוג

  מפגש עם קפטן יעקב הרצוג – קברניט המיכלית "סירנייה"  במלחמת יום הכיפורים קפטן יעקב הרצוג  פיקד בתקופת מלחמת יום הכיפורים על המיכלית "סירנייה" שהובילה נפט משדה הנפט של ראס סודר שבצפון מפרץ סואץ ...

"יומן מלחמה" – פרי עטו של סגן יעקב בוגץ', מפקד דבור 873

יומן המלחמה סגן יעקב בוגץ'   המלחמה תפסה אותי ביום הראשון לחופשת השחרור. לאחר שירות של כחמש וחצי שנים, שנתים בקורס חובלים, שנה וחצי בסטי"לים (ספינות טילים) בחיפה ולאחר מכן  מכיוון שהחלטתי לא לצאת...

מפגש ה"פרלמנט" של מחזור כ"ב – רובם ככולם מפקדי דבורים …

בבוקר 12.12.2008 הצטרפתי לארוחת בוקר בחוג ה"פרלמנט" של מחזור כ"ב בבית עו"ד אורי צחורי, מפקד דבור בפלגה 915 … רובם אם לא כולם  מפקדי דבורים … אורי צחורי, דני לנצר, ברוך גנות (זונטג) , טוביה...