Category: אלבומי תמונות

מאלבומו של סא"ל (מיל.) כוכבי אזרן – סגן מפקד, מפקד דבור, מס"ר אילת ומס"ר א-טור …

תמונות מתקופת היותי סגן מפקד דבור 866 בראס סודר (החל מיוני 75) , מפקד דבור 865 בב.מ.ש (החל מנובמבר 75 בבסיס מפרץ שלמה = שארם א – שייח), מפקד דבור 866 לאחר ירידתו היד"ק...