Category: אלבומי תמונות

מאלבומו של ג'ימי מדבור 903

ג'ימי , צביקה ואודי פיינר , היו שלושה חברים "צמודים" … כמעט ולא ניתן היה לראות אותם שלא ביחד … הם בוגרי אותה כתה מקציני ים בעכו … בהיותי סגן מפקד דבור 866 ,...

אלבומו של סא"ל (מיל.) יהודה יפה מפקד בסיס " אופיר" ומפל"ג 915

תמונות שגרת יום בבסיס אופיר שבראס כניסה. אי שם סוף 77 או תחילת 78 … היתה לי זכות גדולה להיות מפקד סדרת הניסויים בראס כניסה שתכליתה היתה לבחון הפעלת יתושים במעבר המילאן … תוך...

תמונות מאלבומו של אילן בורלס

אילן בורלס, לוחם בסיירת ראס סודר , מוכ"ם בדבור 866 …. תמונות מראס סודר , 1975. ניתן לראות את דבור 863 לאחר ההתנגשות בתרשיש שכמט הובילה לטביעתו … תמונות זריחה בראס סודר , עם...