לוחמי פלגה 915 - פלגת "אבירי המפרץ"

מאלבומו של הלוחם מאיר חזות

תמונות מאלבומו של הלוחם חזות , מנוען בדבור 866 תחת פיקודו של צ'יפ ביטון ז"ל, ממנו למד רבות ונצורות … ו"חטף" לא פעם , נוכח חוסר רגישותו לבתי המסננים שהידק בכוח רב מדי …...

מפגש עם סא"ל (מיל.) יהודה יפה – המפל"ג ה 12 של פלגה 915

מפגש עם בתאריך 12 לספטמבר 2010 נפגשתי עם סא"ל (מיל') יהודה יפה, בבית קפה בכפר סבא על מנת לשמוע רשמיו ולתעד זיכרונותיו משרותו בחיל הים ככלל ובפלגה 915 בפרט. בתחילת הראיון בקשתי מיהודה שיספר...